Het opzettelijk, herhalend en doordacht inzetten van traditionele correcties* (denk bijvoorbeeld aan harde rukken aan de riem, schreeuwen, tikken, knietjes, op de hond inlopen, etc.) tijdens de omgang met honden is niet aan te raden. Behalve dat het de relatie tussen hond en mens beschadigt, bedreigt het ook het welzijn van honden en verhoogt het de kans op agressieve reacties en probleemgedrag. Dit zou inmiddels algemeen bekend moeten zijn.

Hoe komt het dan toch dat zo veel mensen blijven teruggrijpen naar het toedienen van traditionele correcties bij hun honden, ook al is er genoeg kennis beschikbaar over de risico’s?

Ik verbaas mij hier al jaren over en in plaats van mensen aan te vallen of te veroordelen, lijkt het mij interessanter om er op in te gaan vanuit het menselijke perspectief en om op zoek te gaan naar begrip voor waar dit gedrag vandaan komt. Mensen worden bij het kiezen voor hun gedrag namelijk gemotiveerd door bepaalde gevolgen. Veel mensen vinden het heel erg moeilijk om aan te nemen, maar: mensen zijn ook dieren. Iets wat nog maar al te vaak vergeten of soms zelfs compleet ontkend lijkt te worden. Een menselijk perspectief, omvat dus ook zeker een dierlijk perspectief.

Hieronder omschrijf ik vijf redenen die verklaren waarom mensen traditioneel blijven corrigeren.

1. “Mijn hond kan het hebben”
De meest overduidelijke reden voor het aanhoudende gebruik van traditionele correcties op honden, is het feit dat veel honden verbazingwekkend tolerant lijken te zijn. Als elke hond direct vol agressie zou reageren bij het ontvangen van een tik of een harde schreeuw in hun gezicht, bijvoorbeeld, dan zou men er eerder bedenkingen bij krijgen.

Heel erg veel honden reageren echter alleen met hele subtiele angst- en stress-signalen*. Signalen die door de meeste mensen compleet worden gemist. Men neemt de negatieve (angstige, gestreste) schrikreacties niet of amper waar.

Sommige honden lijken zelfs ongevoelig te raken door de veelvuldige harde rukken tegen hun keel of de vele toegediende tikken die zij te verduren krijgen. Dit kan komen doordat deze honden na verloop van tijd zijn gestopt met communiceren, omdat hun signalen altijd genegeerd zijn.

Niet elk hond die traditioneel gecorrigeerd wordt, verandert per definitie direct in een super heftige, agressieve of zwaar angstige probleemhond.

Door veel onderzoeken* is aangetoond, dat het gebruik van traditionele correcties bij honden risico’s op o.a. probleemgedrag met zich meebrengt, schadelijk kan zijn voor de relatie tussen hond en mens en een bedreiging vormt voor hondenwelzijn, maar veel honden laten mensen dit niet duidelijk genoeg zien. Of eerder, veel mensen nemen de vele communicatieve signalen van honden niet waar. Hierdoor blijven deze mensen zichzelf voorhouden dat hun honden er geen enkel probleem mee hebben.
Mensen zien vaak niet dat de oren vlug naar achteren schieten, wanneer zij contact zoeken met hun hond. Of dat er iedere keer vliegensvlug weggekeken en/of getongeld wordt wanneer zij hun hand richting de hond bewegen en/of dat de staart ineens verlaagt bij contact. Wat je zelf niet ziet, zal je moeilijk van anderen aannemen. Pas als het kalf verdronken is, dempt men de put. Deze spreuk geldt ook voor de omgang van bepaalde mensen met hun eigen honden.

2. Corrigerend gedrag levert de straffer een beloning op. – Beloond gedrag zal worden herhaald/bekrachtigd.
Bij het toedienen van een traditionele correctie zal een hond 9 van de 10 keer schrikken en stoppen met waar hij mee bezig was. Doordat er direct een reactie optreed na het toedienen van zo’n correctie, wordt de straffer direct beloond voor zijn corrigerende gedrag. Inmiddels is aangetoond dat veel mensen die werken met traditionele correcties, dit steeds vaker en intensiever kunnen gaan inzetten. Corrigeren loont. Beloond gedrag wordt ook bij mensen herhaald en versterkt, dat geldt dus net zo goed als bij honden.

3. Traditioneel corrigeren is reactief.
Deze vorm van corrigeren omvat het reageren op gedrag wat je wilt onderbreken/stoppen. Men neemt het eerst waar en vervolgens wordt er op gereageerd. Dit maakt het een stuk ‘makkelijker’ en minder creatief, dan wanneer je moet anticiperen op het gedrag van een hond. Het verdiepen in wat een hond motiveert en het voorkomen van zelfbeloning of het voorspellen en op tijd kunnen ombuigen van gedrag, kost vaak meer kennis dan het reageren op gedrag wat een hond op dat moment laat zien. Dat de reactietijd van mensen vaak ook nog eens (veel te!) traag is ten opzichte van het ongewenste gedrag, nemen ze op de koop toe.

4. Traditioneel corrigeren lucht op.
Het levert niet alleen effect, maar het is ook een manier om onze eigen frustratie kwijt te raken. Boos worden lucht nu eenmaal op. Zo ook bij het traditioneel corrigeren van een hond. De straffer ergert zich aan het ongewenste gedrag en uit die frustratie bijvoorbeeld via een woedende schreeuw of een agressieve ruk aan de riem. Het uiten van die frustratie lucht enorm op en geeft een prettig gevoel. In combinatie met het onderbreken/stoppen van het ongewenste gedrag, wordt dit prettige gevoel aangesterkt. Het lijkt haast een win win situatie.

5. Corrigeren zit in onze aard.
We kunnen er niet omheen. Wanneer je kijkt naar de ontwikkeling van menselijk gedrag, dan zul je ontdekken dat correcties/straf en hiërarchische systemen een diepgewortelde basis vormen binnen ons bestaan. Er is geen dier dat meer voldoening lijkt te halen uit het onderdrukken en denigreren van mede soortgenoten, dan de mens. Mensen zijn van nature zeer gevoelig voor macht en status. Mensen zijn zelf ook vrij agressieve dieren (kijk naar onze geschiedenis, die liegt er niet om). Mensen houden ook van autoritaire trekjes. Mensen projecteren deze innerlijke gevoelens maar al te graag op andere diersoorten, zo ook bij honden.

Alle maatschappijen, inclusief ons complete rechtsysteem werken met straf. Ongewenst gedrag levert mensen waarschuwingen, dreigementen, boetes en soms nog zwaardere sancties op. Corrigeren werkt corrigerend gedrag in de hand. Iemand die in zijn leven veel is gecorrigeerd, heeft een grotere kans om zelf ook aanhanger te worden van een corrigerende aanpak. Datzelfde geldt voor agressie. Agressie lokt agressie uit, zowel bij de ontvanger als bij degene die het toedient. Het versterkt elkaar. Het zou ons dan ook niet moeten verrassen dat het mensen veel moeite kost om afstand te nemen van dergelijke methodes. Dit kost jaren lang ontwikkelen.

Tussen mensen onderling is er al wonderlijk veel verbeterd en treedt er nog steeds waanzinnige verbetering op, naarmate wij ons verder ontwikkelen. Zo ben ik er van overtuigd dat het ook tussen mensen en honden zal gaan verbeteren, ook al lijkt dit iets langzamer tot ons door te dringen, mede doordat mensen zichzelf graag boven andere dieren verheffen, maar ik zie nu al ongelofelijk veel verbetering en ik geef de moed zeker niet op. Ongewenst gedrag voorkomen door te anticiperen wordt steeds vaker verkozen boven traditioneel corrigeren. Op hondenscholen ligt de focus ook steeds meer op belonen en aanleren. Ook zie ik steeds meer honden aan een comfortabel tuig aangelijnd worden, in plaats van aan traditioneel corrigerende middelen (zoals bijvoorbeeld prikbanden, slipkettingen of sliplijnen). Deze positieve ontwikkeling zet zich voort.

Tegelijkertijd vind ik het heel erg belangrijk om wel te kunnen begrijpen waarom mensen zich op bepaalde manieren gedragen en waarom zij op bepaalde manieren reageren en met hun honden omgaan. Het gaat veel verder dan goed of fout. Het is een complexe wisselwerking waarbij er vele factoren meespelen en waarbij het opdoen van kennis en ontwikkeling nog steeds gaande is. Één ding mag nooit vergeten worden: mensen zijn dieren.

* Er bestaat een verschil tussen ‘corrigeren’ en ‘traditioneel corrigeren’. Meer weten? Lees dan dit artikel over corrigeren, klik hier: “Wat is Corrigeren?”

* Meer lezen over stress-signalen? Klik hier.

* Voor één van de laatst verschenen stukken over onderzoeken naar de schadelijke effecten van traditionele correcties op honden, wat o.a. kan leiden tot agressie, klik hier.

Meer lezen over dominantie bij honden, klik hier.